سپهر طلائی پارس

مدیریت ایمنی و تضمین کیفیت

فرم گــــزارش دهــــــی ایمنی

Safety & QA Management

سامانه گزارش داوطلبانه

از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار داده و فرم گزارش داوطلبانه را تکمیل می نمایید صمیمانه سپاسگزاریم.

این بخش شامل شکایات مسافرین نبوده و هدف از گزارش دهی داوطلبانه ارتقاء سطح ایمنی امنیت و کیفیت خدمات شرکت سپهر طلائی پارس می باشد.

پس از بررسی این گزارش توسط کارشناسان ما، در صورت لزوم اقدامات اصلاحی انجام خواهد شد و چنانچه بخش اطلاعات تماس را تکمیل نمایید جهت پیگیری بیشتر و یا اعلام نتیجه با شما ارتباط خواهیم گرفت.

 

ایمنی و تضمین کیفیت سپهر طلائی پارس

گزارش ارسالی شما دریافت شد. کارشناس مربوطه در اسرع وقت نسبت به پیگیری موارد مطروحه اقدام خواهد نمود.

Your report has been received. The relevant expert will follow up on the issues as soon as possible.

در صورت تکمیل مشخصات فردی به شما اطمینان داده می شود اطلاعات این قسمت محرمانه خواهد بود.

You will be assured if you complete your personal details the information in this section will be kept confidential.

این گزارش تا کمتر از 24 ساعت پس از مشاهده خطر و یا وقوع حادثه به همراه کلیه مستندات (اعم از فیلم، عکس و گزارش دیگر بخش ها) به صورت حضوری و یا به وسیله یکی از روش های زیر به مدیریت ایمنی و تضمین کیفیت ارسال گردد.

۰۲۱ ۴۴۶۹۰۶۵۹ - ۶۱

۰۲۱ ۴۴۶۹۰۶۵۵

۰۹۰۵۳۵۴۷۹۰۰

safety.cm@parsgoldensky.com

تهران، اکباتان، بیمه ۵، کوچه ۲ غربی، پلاک ۶